Zebrania stowarzyszenia

p.n. CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII LOTNICZYCH

Aglomeracji Poznańskiej

 

Spotkanie odbyło się w dniu 07.09.2011 o godzinie 14.00

w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Biernat

62-023 Gądki, ul. Poznańska 3

Plan spotkania:

  1. Przywitanie gości – Prezes PSM.
  2. Wystąpienie Wiceprezesa PSM – inż.  Ryszard KĘDZIA.
  3. Wystąpienie Prezesa PSM – prof. dr hab. Waldemar RATAJCZAK.
  4. Panel dyskusyjny uczestników spotkania.
  5. Zapoznanie z topografią proponowanego terenu pod CTTL.
  6. Podpisanie protokołu spotkania.
  7. Obiad i spotkanie towarzyskie.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Starosty Poznańskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Burmistrza Gminy Kórnik, Międzynarodowych Targów Poznańskich, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, oraz Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego.

Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków rozwoju przedsięwzięć w zakresie lotnictwa ogólnego w aglomeracji poznańskiej.

Aglomeracja poznańska i miasto Poznań; mimo posiadania, niemal w granicach miasta, 4 /czterech/ obiektów lotniskowych; jest pozbawiona perspektyw rzeczywistego rozwoju małego lotnictwa tzw. GA (General Aviation).

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego, systematycznie zabudowywane okalającymi je osiedlami domków jednorodzinnych, oraz ujęte w kleszcze trójkąta linii kolejowych z ich trakcją elektryczną; staje się niebezpieczne dla wykonywania coraz większej liczby operacji lotniczych.

Lotnisko komunikacyjne Ławica, wobec gwałtownie rozwijającego się ruchu lotniczego tanich linii i ich placówek, wobec deficytu powierzchni lotniskowej; w praktyce, raczej niechętnie realizuje obsługę małego lotnictwa / wysokie opłaty lotniskowe  i niekiedy, wręcz opresyjne procedury/.

Doskonałym położeniem komunikacyjnym w stosunku do centrum miasta i jego instytucji administracyjnych, uczelnianych, biznesowych i wystawienniczych charakteryzuje się obiekt lotniskowy Air Port- Biernat Lądowisko Żerniki- Gądki.

Niestety, posiada on poważne niedostatki w postaci zbyt krótkiego pasa startowego ( tylko 618 m ), leżącego niemal prostopadle do kierunku najczęściej wiejących wiatrów. Nie sprzyja to bezpieczeństwu wykonywania startów i lądowań przez lekkie statki powietrzne.

Rozbudowa tego obiektu lotniskowego,  w celu wydłużenia istniejącego pasa startowego, oraz wybudowania pasa leżącego w osi przeważających wiatrów, pozwoliłoby na stworzenie niemal doskonałej bazy dla rozwoju poznańskiego małego lotnictwa.

Powstaniem takiego obiektu żywo zainteresowane są poznańskie uczelnie i ich kluby lotnicze. Możliwe byłoby, powstanie zaplecza hangarowo- sprzętowego dla specjalności lotniczych tych uczelni, oraz lotniczej bazy dydaktycznej tych specjalności.

Międzynarodowe Targi Poznańskie będące największym w Polsce Centrum Wystawienniczym z ponad 80 imprezami targowymi w roku, do tej pory nie organizuje targów branży lotniczej, m.in. z powodu braku realnych warunków zaplecza lotniskowego.

Powstanie takiego obiektu lotniskowego, oddalonego o około 10 km, niemal w linii prostej, wzdłuż drogi krajowej S11, umożliwi realizację ekspozycji sprzętu lotniczego w doskonałej komunikacji z centrum wystawienniczym Targów Poznańskich.

Innym wielkim zainteresowanym takim obiektem lotniskowym; to środowiska biznesowe branży lotniczej, od produkcyjnych , obsługowych, po branżę turystyki lotniczej z wykorzystaniem lekkich statków powietrznych.

W Europie, rodzi się duże zapotrzebowanie, na wykorzystywanie w gospodarkach narodowych bezpilotowych statków powietrznych, latających autonomicznie w strefach kontrolowanych.

Edukacja personelu prowadzenia operacji lotniczych takich statków powietrznych też może być jednym z istotnych obszarów działalności lotniczej w przyszłości.

W ostatnich miesiącach, powstało jako organizacja pożytku publicznego Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe, wyrażające dążenia osób i instytucji do stworzenia nowych warunków rozwoju edukacji lotniczej, produkcji nowoczesnych technologicznie, lekkich statków powietrznych, opracowania i wdrożenia ekonomicznych i ekologicznych metodyk i programów szkolenia lotniczego oraz stworzenia oferty bezpiecznej turystyki lotniczej.

Do grona założycieli Stowarzyszenia należą poznańscy naukowcy i nauczyciele akademiccy,  konstruktorzy i producenci motoszybowców, instruktorzy i dydaktycy szkolenia lotniczego, operatorzy lotniczych organizacji szkoleniowych i obsługowych, przedsiębiorcy i producenci wyposażenia techno-dydaktycznego, silnikowych zespołów napędowych, producenci instalacji zasilania alternatywnego zespołów napędowych, organizatorzy i użytkownicy lądowisk.

Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe stanowi poważny potencjał intelektualny i organizacyjny dla realizacji takiego przedsięwzięcia. Tylko ta grupa,  założycieli Stowarzyszenia dysponuje aktualnie; 6 szt. motoszybowców i ponad 20 szt. lekkich statków powietrznych różnych typów.

W opinii  Stowarzyszenia, oczekiwaną dynamikę rozwoju General Aviation w naszym regionie może uruchomić jedynie przedsięwzięcie o większym zakresie organizacyjnym w formie parku technologii lotniczych.

Nieruchomości gruntowe proponowane pod rozbudowę obiektu lotniskowego, oraz realizację projektu parku technologii lotniczych to nieruchomości gruntowe Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, oznaczone jako działki nr 31/39 i 29/13 obręb Żerniki. Są to ziemie klasy IV, V i VI, a znaczna ich część, to nieużytki rolne.

Według oceny Stowarzyszenia; teren ten, przez aktualnego dzierżawcę nie jest uprawiany zgodnie z zasadami produkcji rolnej.

Miejscowy plan zagospodarowania przeznacza te nieruchomości na usługi komercyjne, oraz terminal parkingowy terenów MTP.

Proponowane przedsięwzięcie winno być pożytku publicznego i mieć charakter publiczno-instytucjonalny z konsekwentnie realizowanym zakresem statutowym swej działalności.

Aktualnie ma miejsce opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przez pracownię Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz także

Motoszybowce
Kwartalnik
O stronie
Lotnisko macierzyste
Kontakt
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań

Ryszard Andryszczak – Prezes Zarządu
tel. +48 501 208 980

Ryszard Kędzia – Wiceprezes Zarządu
tel. +48 602 282 640

POLSKIE STOWARZYSZENIE MOTOSZYBOWCOWE
im. Antoniego KOCJANA

KRS: 0000387624, NIP: 782-25-36-871
NR KONTA: 39 1090 1359 0000 0001 1909 8109

© 2024 | Copyright by Motoszybowce.pl
Polityka prywatności