Program działalności

Założyciele Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego tworzą zespół osób przekonanych o konieczności wzajemnego wsparcia zróżnicowanych przedsięwzięć, składających się na wspólny cel; jakim jest realne przyśpieszenie rozwoju polskiego małego lotnictwa.

Do grona założycieli stowarzyszenia należą naukowcy i nauczyciele akademiccy, konstruktorzy i producenci motoszybowców, instruktorzy i dydaktycy szkolenia lotniczego, operatorzy lotniczych organizacji szkoleniowych i obsługowych przedsiębiorcy i producenci wyposażenia techno-dydaktycznego, silnikowych zespołów napędowych, producenci instalacji zasilania alternatywnego zespołów napędowych, organizatorzy i użytkownicy lądowisk.

Program działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego ma być czynnikiem wsparcia rozwojowego w sektorze lotnictwa lekkiego, tak w produkcji statków powietrznych, jak i lotniczej edukacji zawodowej.

Podstawowe zadania i cele Stowarzyszenia to:

1. Stworzenie portalu internetowego WWW.motoszybowce.pl propagującego ideę edukacji i turystyki motoszybowcowej.

2. Współpraca z organizacjami projektującymi, produkcyjnymi, uczelniami, organizacjami obsługi technicznej statków powietrznych i organizacjami szkolenia technicznego.

3. Wsparcie krajowych producentów motoszybowców w celu uzyskania dla ich produktów certyfikatu typu.

4. Zlecenie wykonania w lotniczej organizacji projektującej, projektu motoszybowca dwuosobowego o wysokich parametrach technicznych i efektywnej ekonomice użytkowania, oraz istotnych walorach ekologicznych.

5. Udział w opracowanie zróżnicowanych napędów silnikowych z katalizatorami, napędów z silnikami Diesla i napędów elektrycznych /hybrydowych/.

6. Inicjowanie działań organizacyjnych utworzenia Parku Transferu Technologii Lotniczych w aglomeracji poznańskiej.

7. Rozszerzenie uprawnień licencji pilotów szybowcowych przez przeszkolenie  na uprawnienie TMG /motoszybowiec turystyczny/.

8. Zorganizowanie kształcenia zawodowego w szkolnej placówce kształcenia ustawicznego; np. w ramach policealnego studium zawodowego dla zawodu Technik mechanik lotniczy 314[05] i Technik awionik 314[06] – dla 50 osób.

9. Udział w targach turystycznych, wystawach i pokazach lotniczych w celu propagowania idei turystyki motoszybowcowej.

10. Podejmowanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa wykonywania lotów na lądowiskach i innych miejscach startów i lądowań – opracowanie procedur i propagowanie dobrej praktyki w tych organizacjach.

11. Opracowanie przewodnika motoszybowcowej turystyki lotniczej, wzorem turystki żeglarskiej i turystyki rowerowej.

12. Wsparcie inicjatyw organizowania lokalnych Towarzystw Motoszybowcowych jako organów terenowych Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego lub sekcji w terenowych aeroklubach Aeroklubu Polskiego.

Droga edukacji lotniczej poprzez „ścieżkę” szybowcową jest możliwa od 14 roku życia. Po ukończeniu 16 roku życia możliwe jest uzyskanie licencji szybowcowej i wkrótce po tym uzyskanie uprawnień do pilotowania motoszybowca. W kolejnych latach edukacji zawodowej możliwe jest utrzymanie zdobytych umiejętności pilotażowych z wykorzystaniem najbezpieczniejszych, najbardziej ekonomicznych i ekologicznych statków powietrznych jakim jest współczesny motoszybowiec.

Umożliwienie taniego, a przez to; dostępnego latania rekreacyjnego, osobom personelu technicznego i administracyjnego; wzmocni ich motywację wyboru drogi zawodowej w tych specjalnościach.

Produkcja motoszybowców z wykorzystaniem współczesnych technologii nie wymaga inwestycji w duże zakłady produkcyjne, są to podobne technologie jak te wykorzystywane do produkcji jachtów, gdzie Polska w ostatnich latach notuje ogromne sukcesy eksportowe.

Wobec prognozowanego w UE szerokiego wykorzystania cywilnych bezpilotowych statków powietrznych w gospodarce narodowej, powstanie dodatkowo duże zapotrzebowanie na personel operatorski, obsługowy i administracyjny, oraz bezpilotowe statki powietrzne.

Założyciele Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego tworzą zespół osób przekonanych o konieczności wzajemnego wsparcia zróżnicowanych przedsięwzięć, składających się na wspólny cel; jakim jest realne przyśpieszenie rozwoju polskiego małego lotnictwa.

Do grona założycieli stowarzyszenia należą naukowcy i nauczyciele akademiccy, konstruktorzy i producenci motoszybowców, instruktorzy i dydaktycy szkolenia lotniczego, operatorzy lotniczych organizacji szkoleniowych i obsługowych przedsiębiorcy i producenci wyposażenia techno-dydaktycznego, silnikowych zespołów napędowych, producenci instalacji zasilania alternatywnego zespołów napędowych, organizatorzy i użytkownicy lądowisk

Zobacz także

Motoszybowce
Kwartalnik
O stronie
Lotnisko macierzyste
Kontakt
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań

Ryszard Andryszczak – Prezes Zarządu
tel. +48 501 208 980

Ryszard Kędzia – Wiceprezes Zarządu
tel. +48 602 282 640

POLSKIE STOWARZYSZENIE MOTOSZYBOWCOWE
im. Antoniego KOCJANA

KRS: 0000387624, NIP: 782-25-36-871
NR KONTA: 39 1090 1359 0000 0001 1909 8109

© 2022 | Copyright by Motoszybowce.pl
Polityka prywatności