O nas

Portal „motoszybowce.pl” jest platformą mającą pełnić rolę edukacyjną i popularyzatorską dla środowiska pilotów lekkich statków powietrznych, entuzjastów turystyki motoszybowcowej. Umożliwi zamieszczanie materiałów publicystycznych, wiadomości, pomysłów i opinii, również tych osobistych, związanych z tematyką portalu.

Współczesny motoszybowiec, najpełniej ze wszystkich statków powietrznych, gwarantuje bezpieczeństwo latania, komfort i ekonomikę lotu, dużą dostępność uzyskania uprawnień do pilotowania, oraz bardzo szeroką gamę możliwości wykorzystania; od edukacji do rekreacji. Jest najbardziej predestynowany do szerokiej realizacji idei swobodnego latania.

Idea wykorzystania statku powietrznego, łączącego cechy szybowca i samolotu, nie jest nowa. Zaprzątała od dziesięcioleci umysły i amatorów lotnictwa i konstruktorów poważnych instytucji projektowych.

Od lat 30-tych, wieku ubiegłego, powstały w Polsce 23 projekty motoszybowców, z czego 15 zrealizowano w postaci prototypów lub krótkich serii. Tylko SZD-45 Ogar był produkowany seryjnie. Idea ta, mimo ważkich argumentów, nie rozwinęła się proporcjonalnie do oferowanych zalet.

Przyczyn tego niedorozwoju było oczywiście bardzo wiele, lecz wiele z nich, stało się już nieaktualnymi. Pojawiają się wręcz, argumenty rozwojowe, takie jak technologie kompozytowe budowy płatowca, nowe typy napędów; elektryczne, a nawet pneumatyczne, oraz nowe metody nawigacji /GPS/.

Takim czynnikiem rozwojowym będzie również ROZPORZĄDZENIE Komisji /UE/ Nr 1178/2011 z dn. 3 listopada 2011 r. ustanawiające porządek prawny w zakresie licencjonowania personelu latającego, a szczególnie w zakresie lekkich statków powietrznych we wszystkich krajach członkowskich UE, a dzięki temu, nareszcie również w Polsce.

Wykorzystując atuty społeczeństwa informatycznego, autorzy portalu „motoszybowce.pl” proponują, wszystkim zainteresowanym ideą swobodnego latania, udział w realizacji tej idei „na nasz polski sposób?

Lektura opracowania „Dlaczego motoszybowce?” znajdującego się na tym portalu może być jedną z inspiracji do debaty środowiskowej, dotyczącej realnych możliwości rozwoju turystyki i edukacji lotniczej, a to z kolei, metodą na przyśpieszenie rozwoju polskiego lotnictwa ogólnego.

Lotnisko macierzyste - Airport Biernat

Lotniskiem macierzystym dla Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego jest lotnisko Airport Biernat. Serdecznie zapraszamy.

Zobacz także

Motoszybowce
Kwartalnik
O stronie
Lotnisko macierzyste
Kontakt
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań

Ryszard Andryszczak – Prezes Zarządu
tel. +48 501 208 980

Ryszard Kędzia – Wiceprezes Zarządu
tel. +48 602 282 640

POLSKIE STOWARZYSZENIE MOTOSZYBOWCOWE
im. Antoniego KOCJANA

KRS: 0000387624, NIP: 782-25-36-871
NR KONTA: 39 1090 1359 0000 0001 1909 8109

© 2024 | Copyright by Motoszybowce.pl
Polityka prywatności