Portal „motoszybowce.pl” jest platformą mającą pełnić rolę edukacyjną i popularyzatorską dla środowiska pilotów lekkich statków powietrznych, entuzjastów turystyki motoszybowcowej.

Umożliwi zamieszczanie materiałów publicystycznych, wiadomości, pomysłów i opinii,  również tych osobistych, związanych z tematyką portalu.

Współczesny motoszybowiec, najpełniej ze wszystkich statków powietrznych, gwarantuje bezpieczeństwo latania, komfort i ekonomikę lotu, dużą dostępność uzyskania uprawnień do pilotowania, oraz bardzo szeroką gamę możliwości wykorzystania; od edukacji do rekreacji.
Jest najbardziej predestynowany do szerokiej realizacji idei swobodnego latania.

Idea wykorzystania statku powietrznego, łączącego cechy szybowca i samolotu, nie jest nowa. Zaprzątała od dziesięcioleci umysły i amatorów lotnictwa  i konstruktorów poważnych instytucji projektowych.

motoszybowiec_bak
motoszybowiec Bąk

 

Od lat 30-tych, wieku ubiegłego, powstały w Polsce 23 projekty motoszybowców, z czego 15 zrealizowano w postaci prototypów lub krótkich serii. Tylko SZD-45 Ogar był produkowany seryjnie. Idea ta, mimo ważkich argumentów, nie rozwinęła się proporcjonalnie do oferowanych zalet

ogar_sp-0025
Motoszybowiec Ogar

 

Przyczyn tego niedorozwoju było oczywiście bardzo wiele, lecz wiele z nich, stało się już nieaktualnymi. Pojawiają się wręcz, argumenty rozwojowe, takie jak technologie kompozytowe budowy płatowca, nowe typy napędów; elektryczne, a nawet pneumatyczne, oraz nowe metody nawigacji  /GPS/.

prototyp_sp-p046
Motoszybowiec J6 Fregata

Takim czynnikiem rozwojowym będzie również ROZPORZĄDZENIE Komisji /UE/  Nr 1178/2011 z dn. 3 listopada 2011 r. ustanawiające porządek prawny w zakresie licencjonowania personelu latającego, a szczególnie w zakresie lekkich statków powietrznych we wszystkich krajach członkowskich UE, a dzięki temu, nareszcie również w Polsce.

Wykorzystując atuty społeczeństwa informatycznego, autorzy portalu „motoszybowce.pl” proponują, wszystkim zainteresowanym ideą swobodnego latania, udział w realizacji tej idei „na nasz polski sposób?.

Lektura opracowania „Dlaczego motoszybowce?” znajdującego się na tym portalu może być jedną z inspiracji do debaty środowiskowej, dotyczącej realnych możliwości rozwoju turystyki i edukacji lotniczej, a to z kolei, metodą na przyśpieszenie rozwoju polskiego lotnictwa ogólnego.

Lotnisko macierzyste

biernatyAirport Biernat

62-023 Gądki
ul. Poznańska 3
info@airport-biernat.pl
tel. +48 609 121 626
rezerwacje +48 697 977 356

Znajdź na mapie »

© Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego KOCJANA