easlogoZielone światło dla Instrument Flight Rules Rating

W dniu 18 października eksperci Krajów Członkowskich Unii Europejskiej wydali pozytywną opinię na temat pakietu środków mających na celu sprawienie, by latanie na przyrządach IR (Instrument Rating – przyrządy pomiarowe) stało się bardziej dostępne dla prywatnych pilotów. W następnym etapie Parlament Europejski ma trzy miesiące na rozpatrzenie przepisów, zanim będą one mogły wejść w życie. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, że posłowie nie będą wymagali wprowadzenia dalszych zmian, nawet pomimo faktu, że Komitet Krajów Członkowskich EASA (European Aviation Safety Agency – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego) jednogłośnie przyjął te przepisy.

Powstawanie coraz bardziej wymagających regulacji w szkoleniu do lotów komercyjnych (wg Joint Aviation Authorities) powoduje nałożenie większych ograniczeń i kosztów na prywatnych pilotów, chcących uzyskać uprawnienia do IR. Należy zauważyć, że zwiększenie ilości „przeszkód” nie doprowadziło do poprawy jakości szkoleń. Oczywiste jest, że coraz mniej pilotów w ogóle stara się zdobyć uprawniania IR. Ci najbardziej zmotywowani przenieśli się do Federal Aviation Administration i wrócili do Europy samolotami zarejestrowanymi w Stanach. Rezultat omawiany był we wcześniejszych wydaniach newsletter’a – aż 30% pilotów US posiada uprawnienia do IR, przy czym w Europie jest ich zaledwie 3%!

PPL/IR Europe (Private Pilot Licence/Instrument Rating Europe – organizacja zrzeszająca prywatnych pilotów latających, bądź chcących latać w oparciu o przyrządy pomiarowe), członek Europe Air Sports, prowadziło intensywne dyskusje na ten temat na wszystkich politycznych szczeblach przez kilka lat. W odpowiedzi na jego działania EASA utworzyła grupę ekspertów FCL008 (Flight Crew Licencing), których zadaniem było rozważenie zagadnienia IR. Grupa miała silne poparcie ze strony EASA, ale proces demokratyczny nie przebiegał szybko. Potrzebowano pięciu lat spotkań i konsultacji zanim niedawne głosowanie w Komitecie Krajów Członkowskich EASA doprowadziło negocjacje bliżej finału. Wynik był ogromnym sukcesem (z elastycznym systemem szkoleniowym), tym bardziej, że osiągnięto prawie wszystkie założenia. Stary system szkoleniowy JAA, zaczerpnięty bez zmian przez EASA, wymagał od pilota PPL 50 godzin kursu odbytych w całości w zatwierdzonym ośrodku szkoleniowym (Approved Training Organisation – ATO). Składał się na niego również wymagający kurs teoretyczny, którego znaczne części skupiały się na zagadnieniach Commercial Air Transport (CAT) i samolotach odrzutowych – kwestiach, które nie znajdują zastosowania dla pilotów PPL.

W przyszłości kurs teoretyczny będzie ukierunkowany bardziej na potrzeby PPL IR. Około połowy starych przedmiotów zostało wyeliminowanych. Kurs praktyczny został ograniczony do 40 godzin, co zawsze było zgodne z wymogami ICAO (International Civil Aviation Organization – Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego). 30 godzin z tego kursu będzie można wylatać w bardziej elastycznych warunkach, poza ATO. Powinno to znacznie obniżyć koszty uzyskania IR, ale co ważniejsze – uczyni to kurs bardziej dopasowanym do potrzeb czasowych przeciętnego pilota turystycznego, który nie zarabia na życie lataniem. Ten nowy system szkoleniowy jest znany jako Competence Based Modular IR (CBM IR) – oparty na umiejętnościach, modułowy IR. Należy podkreślić, że test umiejętności pozostał bez zmian, więc wszyscy piloci muszą osiągnąć ten sam wysoki standard kwalifikacji. Nawet z tymi ulepszeniami, w dalszym ciągu IR w Europie będzie bardziej kosztownym i wymagającym szkoleniem niż w USA.

Raportowanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym: duże nadzieje na bardziej proporcjonalne przepisy dla lotnictwa turystycznego

Regulacja dotycząca zgłaszania zdarzeń ma na celu wzmocnienie systemu zgłaszania wydarzeń lotniczych i zawiera szczegółową listę sytuacji, które muszą być zgłaszane. Propozycja sugeruje takie same zasady dla wszystkich segmentów lotnictwa, a ich adaptacja w obecnej postaci oznaczałaby znaczące obciążenie administracyjne bez zysku w postaci zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie rekreacyjnym.

Europe Air Sports w odniesieniu do tej propozycji skłania się ku lżejszym wymogom dla lotnictwa niekomercyjnego oraz wykluczenia z Aneksu II EASA statków powietrznych takich jak: mikrolekkie, lotnie i konstrukcje amatorskie.

Wszystkie strony negocjacyjne rozumieją potrzebę bardziej proporcjonalnego podejścia w tym zakresie, dlatego można spodziewać się finałowych regulacji na początku 2014 roku. EAS będzie dalej monitorowało tę sprawę.

Transpondery – nowe zalecenia dla lotnictwa ogólnego

Aż do niedawna EASA wymagała, by na niektórych typach transponderów wykonywać regularne przeglądy. Dzisiaj nie jest to już konieczne.

Biuletyn EASA SIB 2011-15R2, wydany 19.07.2013, unieważnił dyrektywę 2006-0265-CN opublikowaną w 2006 roku, która miała na celu wykrywanie niepoprawnej transmisji danych wysokościowych z transponderów rejestrujących wysokość za pomocą kodu Gilhama. Jak się później okazało, powtarzalne przeglądy nie są wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, mimo, że zgłaszano pewne problemy z systemem pomiaru wysokości. Problemy te nie wynikają jednak bezpośrednio z zastosowania kodu Gilhama.

Jednakże, w tym samym czasie Agencja opublikowała SIB 2011-15R1, który zaleca wykonywanie pewnych czynności na samolotach lotnictwa ogólnego z zainstalowanymi transponderami, wymienionymi w unieważnionej dyrektywie.

Więcej o tym zagadnieniu: http://ad.easa.europa.eu/ad/
2006-0265-CN.

Informacja dla pilotów posiadających licencję amerykańską

Europe Air Sports dowiedziało się, że amerykańskie Federal Aviation Administration wprowadziło uproszczoną procedurę wznowienia nowej amerykańskiej licencji FAA, opartej na licencjach EASA Part-FCL dla pilotów, którzy posiadali już wcześniej amerykańskie licencje. 

Procedura ma zastosowanie w kilku ograniczonych przypadkach. Dotyczy ona europejskich pilotów, którzy mieszkają poza Stanami Zjednoczonymi i posiadają aktualne certyfikaty FAA wydane na podstawie licencji wydanych przez kraje członkowskie EASA. Proces dotyczy jedynie zmian numerów licencji, a nie żadnych innych zmian w certyfikatach FAA. Dla pozostałych modyfikacji piloci będą musieli przejść pełen proces ponownego wydania certyfikatów. Ułatwienie, które proponuje FAA ma zastosowanie w ściśle określonych ramach czasowych – od 8 kwietnia 2013 do 8 października 2018.

Piloci chcący skorzystać z ponownego wydania certyfikatów na nowych zasadach, muszą zgłosić się do europejskiej narodowej władzy lotniczej (NAA – National Aviation Authority) i dostarczyć następujące informacje:

  • 1) pełne imię i nazwisko;
  • 2) numer licencji europejskiej (numer poprzedniej licencji oraz nowej, wydanej wg Part-FCL);
  • 3) numer certyfikatu FAA;
  • 4) aktualny adres do korespondencji;
  • 5) oświadczenie, że aktualna licencja Part-FCL jest ważna;
  • 6) oświadczenie o uzyskaniu pozytywnej identyfikacji.

Więcej informacji udziela Ms. Tona Gates, Manager, Airmen Certification Branch, Civil Aviation Registry, FAA Flight Standards Service; telefon +1-405-954-3822, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

logo v2Akademicki Klub Lotniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został zarejestrowany w 2007 roku jako międzywydziałowe koło naukowe. Jego skład stanowią młodzi, zapaleni i aktywni studenci oraz absolwenci, którzy swą codzienność pragną wzbogacać o podniebne przygody i doświadczenia. Opiekunem, a zarazem mentorem koła, stał się prof. Waldemar Ratajczak –
 dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz licencjonowany pilot szybowcowy, motoszybowcowy i samolotowy, były wiceprezes Aeroklubu Polskiego. Wśród członków AKL UAM można dziś znaleźć pilotów szybowcowych, samolotowych, balonowych, skoczków spadochronowych, a nawet pilotów Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”.

Praktyczne szkolenia lotnicze są głównym, ale nie jedynym celem działalności AKL. Przez kilka lat podejmowano starania na rzecz promocji sportów lotniczych przy okazji międzynarodowych konferencji organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM czy podczas kilku edycji Festiwalu Nauki i Sztuki UAM, na których można było zasiąść za sterami szybowców, podgrzać atmosferę palnikiem balonowym oraz wysłuchać wykładów traktujących o tematyce lotniczej, wygłaszanych przez członków koła.

Lotnisko macierzyste

biernatyAirport Biernat

62-023 Gądki
ul. Poznańska 3
info@airport-biernat.pl
tel. +48 609 121 626
rezerwacje +48 697 977 356

Znajdź na mapie »

© Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego KOCJANA