Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego, przekazuję zawiadomienie o Walnym zebraniu członków.

 

Poznań, dnia 16 maja 2019 roku

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego (dalej „Stowarzyszenia”) na podstawie § 17 ust. 2 Statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia (dalej „Zebranie”) na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ustrzyckiej 1 w Poznaniu.

Porządek obrad Zebrania:

 1. Otwarcie obrad

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

 3. Wybór Protokolanta Zebrania

 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej

 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu

 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

 8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu

 9. Dyskusja o programie ”Skrzydła Przyszłości”, którego celem jest zbieranie danych, stworzenie forum dyskusji i inicjowanie działań na rzecz poprawy prawodawstwa lotniczego, funkcjonowania administracji lotniczej, funkcjonowania edukacji lotniczej i poprawy klimatu gospodarczego dla branży lotniczej, w szczególności w związku z realizacją rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 10. Wolne głosy i wnioski

 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia zachęca do uczestnictwa. W przypadku braku kworum (tj. ½ członków uprawnionych do głosowania), drugi termin Zebrania odbędzie się dnia 19 czerwca 2016 roku o godz. 17:30 w siedzibie Stowarzyszenia.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Andryszczak
Prezes Zarządu

Magazyn Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego. Zapraszamy do lektury w zakładce "Kwartalnik".


Założyciele Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego tworzą zespół osób przekonanych o konieczności wzajemnego wsparcia zróżnicowanych przedsięwzięć, składających się na wspólny cel jakim jest realne przyśpieszenie rozwoju polskiego małego lotnictwa.

Do grona założycieli stowarzyszenia należą naukowcy i nauczyciele akademiccy, konstruktorzy i producenci motoszybowców, instruktorzy i dydaktycy szkolenia lotniczego, operatorzy lotniczych organizacji szkoleniowych i obsługowych przedsiębiorcy i producenci wyposażenia techno-dydaktycznego, silnikowych zespołów napędowych, producenci instalacji zasilania alternatywnego zespołów napędowych, organizatorzy i użytkownicy lądowisk.

Program działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego ma być czynnikiem wsparcia rozwojowego w sektorze lotnictwa lekkiego, tak w produkcji statków powietrznych, jak i lotniczej edukacji zawodowej.

 


aeroklub polski100Motoszybowce.pl oraz Aeroklub Polski podjęły współpracę polegającą na publikacji w kwartalniku informacji dotyczących działalności Aeroklubu.

Aspirujemy do tego żeby współpracować z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i dynamiczne działać na rzecz GA w ramach nowych przepisów unijnych.

 

 

Lotnisko macierzyste

biernatyAirport Biernat

62-023 Gądki
ul. Poznańska 3
info@airport-biernat.pl
tel. +48 609 121 626
rezerwacje +48 697 977 356

Znajdź na mapie »

© Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego KOCJANA