Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego, przekazuję zawiadomienie o Walnym zebraniu członków.
Poznań, dnia 8 czerwca 2018 roku
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego (dalej „Stowarzyszenia") na podstawie § 17 ust. 2 Statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia (dalej „Zebranie") na dzień 05 lipca 2018 roku o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ustrzyckiej 1 w Poznaniu.
Porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Protokolanta Zebrania
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań finasowych za rok 2016 i 2017
9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu
10. Wybór Prezesa Zarządu
11. Wybór pozostałych Członków Zarządu
12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
13. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
14. Wolne głosy i wnioski
15. Zamknięcie obrad.
Zarząd Stowarzyszenia zachęca do uczestnictwa. W przypadku braku kworum (tj. ½ członków uprawnionych do głosowania), drugi termin Zebrania odbędzie się dnia 05 lipca 2018 roku o godz. 17:15 w siedzibie Stowarzyszenia.
Z wyrazami szacunku
Marcin Rodek, LL.M.
radca prawny

Magazyn Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego. Zapraszamy do lektury w zakładce "Kwartalnik".


Założyciele Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego tworzą zespół osób przekonanych o konieczności wzajemnego wsparcia zróżnicowanych przedsięwzięć, składających się na wspólny cel jakim jest realne przyśpieszenie rozwoju polskiego małego lotnictwa.

Do grona założycieli stowarzyszenia należą naukowcy i nauczyciele akademiccy, konstruktorzy i producenci motoszybowców, instruktorzy i dydaktycy szkolenia lotniczego, operatorzy lotniczych organizacji szkoleniowych i obsługowych przedsiębiorcy i producenci wyposażenia techno-dydaktycznego, silnikowych zespołów napędowych, producenci instalacji zasilania alternatywnego zespołów napędowych, organizatorzy i użytkownicy lądowisk.

Program działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego ma być czynnikiem wsparcia rozwojowego w sektorze lotnictwa lekkiego, tak w produkcji statków powietrznych, jak i lotniczej edukacji zawodowej.

 


aeroklub polski100Motoszybowce.pl oraz Aeroklub Polski podjęły współpracę polegającą na publikacji w kwartalniku informacji dotyczących działalności Aeroklubu.

Aspirujemy do tego żeby współpracować z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i dynamiczne działać na rzecz GA w ramach nowych przepisów unijnych.

 

 

Lotnisko macierzyste

biernatyAirport Biernat

62-023 Gądki
ul. Poznańska 3
info@airport-biernat.pl
tel. +48 609 121 626
rezerwacje +48 697 977 356

Znajdź na mapie »

Fregata J6

Więcej…

© Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego KOCJANA