loteczka gala 2013 5 laureatow 20130428- dsc1842Co roku wiosną w Orlim Gnieździe we Wrocławiu odbywa się najważniejsza impreza Klubu Lotników Loteczka. Uczestniczą w niej członkowie i sympatycy Klubu, podsumowując swe dokonania z poprzedniego roku . W tym roku spotkanie, zwane Galą Loteczki, rozpoczęło się w ostatnią niedzielę kwietnia, w samo południe. Jak zawsze poprzedziła je msza święta w intencji lotników zmarłych i żyjących, odprawiana w Kaplicy Matki Bożej Loretańskiej, patronki lotników w parafii świętego Maksymiliana Kolbe, na terenie dawnego lotniska Gądów Mały, bogatego w ponad stuletnią lotniczą historię. Przypomina o niej obelisk, zbudowany z inspiracji Wrocławskiego Klubu Seniorów na dawnym Polu Wzlotów Lotnictwa, przy współudziale wielu wrocławskich instytucji, wśród nich i Loteczki oraz znaczącym zaangażowaniu i wkładzie finansowym Adama Biska, właściciela Orlego Gniazda. Historię dawnego lotniska przypominają również lotnicze nazwy ulic i Osiedle Kosmonautów. Miejsce to jest bliskie sercom licznej braci lotniczej, związanej z Gądowem Małym, bądź to przez uprawianie tam przed laty sportów lotniczych, bądź przez pracę zawodową w licznych instytucjach, mających tu w przeszłości swą siedzibę, jak: Aeroklub Wrocławski, Lotniczy Zespół Usług Gospodarczych, Zakład Usług Agrolotniczych, Zespół Lotnictwa Sanitarnego, Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa „PZL-Bielsko” i istniejąca tu obecnie Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego. 

Ksiądz prałat Czesław Majda, proboszcz parafii, rozpoczynając mszę świętą, powitał licznych zebranych, zwracając się szczególnie ciepło do o. Dominika Orczykowskiego, który działalność kapłańską sprawuje już sześćdziesiąty rok, a 29 czerwca jest dniem jego 85 urodzin. O. Dominik, wybrany przez polskich lotników na swego kapelana, wygłosił okolicznościowe kazanie, które poświęcił głównie zagadnieniu miłości.

loteczka gala 2013 o dom i album 3 20130428- dsc1790Po mszy świętej jej uczestnicy udali się do Orlego Gniazda. Oprócz członków Loteczki byli wśród przybywających jej sympatycy, którzy w liczbie kilkudziesięciu reprezentowali regionalne Kluby Seniorów Lotnictwa i różne inne organizacje lotnicze, m.in. z Bielska-Białej, Gliwic, Jeleniej Góry, Leszna, Ligoty Dolnej, Lubina, Kalisza, Krakowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Wałbrzycha, Wrocławia, i Warszawy. Wśród nich były m.in. panie: Stanisława Antoszewska, Walentyna Bem, Barbara Grześkowiak-Bocian, Anna Cwojdzińska, Eleonora Dziedzio, Grzegorza Hynek, Alfreda Ilukiewicz, Bolesława Jońca, Maria Kaczmarek, Katarzyna Kubryńska, Ewa Kucharska, siostrzenica i chrześnica płk. pil. Bolesława Orlińskiego – dr Zofia Kudrewicz-Hubicka, Joanna Łuszpińska, Bogna Makula, Maksymiliana Paszyc, Maria Popiołek, Barbara Śliwa, Danuta Witek i Klementyna Wójcik oraz panowie: Mieczysław Bakoś, Zbigniew Bukowski, Bronisław Czapski, Tadeusz Ćwik, Henryk Gwiazda, Piotr Iwański, Tadeusz Kaczmarek, dr Piotr Kasprzyk z ZG AP, prof. Wacław Kornaszewski, Władysław Korzonkiewicz, Marek Koselski, Hieronim Kowalski, Tadeusz Kubica, dr Krzysztof Kubryński, Henryk Kucharski z Sycowa, Józef Kurpiela, Tadeusz Lewicki, dr Stanisław Maksymowicz, Stanisław Nowak, Andrzej Obzejta, Jerzy Siatkowski, Sadomir Smoliński, Jan Spałek, Henryk Śniadkowski i Waldemar Wotka. Wielu innych wymieniono niżej.

Oczom przybywających do Orlego Gniazda ukazywało się kolejne lotnicze dzieło Adama Biska: wybudowany przed dwoma laty trzykondygnacyjny hotel Dom Kosmonauty. Jego bryła imituje stację kosmiczną MIR, a wyposażenie pełne jest elementów przypominających Kosmos, historię lotów orbitalnych i wypraw na Księżyc oraz sylwetki astronautów i kosmonautów. Szczególnie dużo jest pamiątek związanych z naszym jedynym kosmonautą, gen. bryg. Mirosławem Hermaszewskim oraz z Aleksiejem Leonowem, Walentyną Tierieszkową, Jonem Mc Bridem i astronautą amerykańskim polskiego pochodzenia Scottem Parazynskim, którzy w hotelu mają swoje indywidualne pokoje. Hotel dysponuje również bogatą galerią obrazów o tematyce kosmicznej i o lotnictwie konwencjonalnym, głównie autorstwa artysty Marcina Regulskiego, absolwenta krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, znakomitego akrobaty samolotowego. Ponadto w hotelu jest czynny nowo zakupiony symulator samolotu F-16. Na posesji Adama Biska są ustawione, jako pomniki, samoloty: MIG-21 i TS-11 Iskra, która stoi na ułożyskowanym postumencie i kręci się zgodnie z aktualnym kierunkiem wiatru. W tym roku Adam Bisek zorganizuje w swej siedzibie, już po raz drugi, Zjazd Kosmonautów i Astronautów. Uczestnicy będą korzystać zarówno z hotelu, jak i z Orlego Gniazda.

loteczka gala 2013 tyrala zasypuje 3 20130428- dsc1870Nad drzwiami wejściowymi do restauracji Orlego Gniazda umieszczono przed laty godło Loteczki, wykonane na tablicy marmurowej przez jej członka, pilota i artystę, Kamieniarza Władysława Jerzyka. Z chwilą połączenia łącznikiem Orlego Gniazda z Domem Kosmonauty zaszła konieczność zmiany lokalizacji tego godła. Teraz zdobi ono główne wejście do Orlego Gniazda. O. Dominik Orczykowski dokonał poświęcenia tablicy z godłem, rozpoczynając w ten sposób tegoroczne spotkanie galowe Loteczki. Zebranych powitał prezes Jan Marugi, dziękując szczególnie Adamowi Biskowi za opiekę i sponsorowanie Klubu, za stworzenie mu komfortowych warunków do działania. W imieniu Loteczki miałem zaszczyt podarować gospodarzowi Orlego Gniazda łopatę śmigła, wyremontowanego przez Henryka Mynarskiego w jego Zakładzie Szybowcowym „Jeżów”. Na śmigle jest umieszczona tabliczka przypominająca o 13 latach działalności Klubu w Orlim Gnieździe – to jednocześnie połowa czasu istnienia Loteczki. Następnie wręczyłem o. Dominikowi Orczykowskiemu album ze zdjęciami autorstwa pilota i działacza lotniczego Andrzeja Szymczaka. Ta piękna i okazała publikacja zawiera wysokiej jakości zdjęcia z różnych imprez lotniczych z udziałem obdarowanego.

Z kolei Jan Marugi i wiceprezes Klubu Edward Sobczak wręczyli dyplomy z podziękowaniem za wyjątkowe zaangażowanie w prace Loteczki dla Adama Biska, Pawła Bamberskiego, Iwony i Tadeusza Dobrocińskich, Piotra Polańskiego i Rafała Nowaka. 

Punktem kulminacyjnym spotkania galowego jest zawsze wręczenie wybitnym polskim lotnikom wyróżnienia Złota Lotka. Cieszy się ono wielkim uznaniem wśród lotników, gdyż przyznają je sami lotnicy za wybitne osiągnięcia indywidualne w różnych rodzajach lotnictwa cywilnego i wojskowego, uzyskane w poprzednim roku lub za całokształt działalności lotniczej. Wyboru dokonuje Kapituła, niezależna od zarządu Klubu, w skład której wchodzą wybitni działacze lotniczy, obecnie: Tadeusz Mirowski (przewodniczący) oraz członkowie: Zbigniew Bukowski, Tadeusz Dobrociński, Wiesław Dziedzio, Herbert Majnusz i Jerzy Popiel. 

Tegorocznymi laureatami Złotej Lotki zostali:

Maciej Pospieszyński, instruktor pilot z Aeroklubu Warszawskiego, ubiegłoroczny mistrz świata w akrobacji szybowcowej w kategorii Unlimited,

prof. dr hab. Edward Popiołek, wybitny instruktor, wyczynowy pilot szybowcowy i samolotowy o światowych osiągnięciach zawodniczych oraz działacz lotniczy Aeroklubu Krakowskiego, 

prof. dr hab. płk pil. Paweł Tyrała, wybitny pilot wojskowy samolotowy i śmigłowcowy, działacz lotniczy Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Lotnictwa Wojskowego RP, promotor wielu prac naukowych o profilu lotniczym, autor dzieła „Tradycje lotnicze Ligoty Dolnej”, wydanego w ubiegłym roku,

loteczka gala 2013 wieckowski i dab 1 20130428- dsc1881Janusz Więckowski, emerytowany kapitan PLL LOT, czynny i bardzo aktywny instruktor samolotowy Aeroklubu Warszawskiego, wybitny społecznik lotniczy, pomysłodawca wyremontowania grobu Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury na Cmentarzu Powązkowskim, wykonania tablic pamiątkowych: w Dęblinie, gdzie mieszkał Franciszek Żwirko z rodziną i w Bazylice Mniejszej Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą podczas ceremonii pogrzebowej Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury oraz wykonania Kaplicy Lotników w sanktuarium Ojca Pio na terenie dawnego lotniska Gocław w Warszawie. Wszystkie te pomysły zostały zrealizowane przy wybitnym zaangażowaniu i znacznym wkładzie finansowym poniesionym przez samego Janusza Więckowskiego.

Wyróżnienia wręczali kolejno znani piloci, wcześniejsi laureaci Złotych Lotek: Jerzy Makula, Ludwik Misiek, Jerzy Popiel i Józef Młocek. Zaległą Złotą Lotkę odebrał następnie gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, laureat z roku 2011. Nie mógł on wcześniej odebrać wyróżnienia z powodu służbowego pobytu za granicą. Generał Leszek Cwojdziński przez wiele lat pracował we Wrocławiu, gdzie był dowódcą III Bazy Sił Powietrznych i współdziałał z Loteczką. Nadal czynnie lata, również na samolotach sportowych. Wyróżnienie wręczył mu Wiesław Dziedzio. Następnie prof. płk Paweł Tyrała przekazał na ręce Jana Marugiego, w podarunku dla Loteczki, swoje ubiegłoroczne dzieło, książkę „Tradycje lotnicze Ligoty Dolnej”.

Po wręczeniu nagród i przemówieniach laureatów wszystkich czekała ... praca fizyczna, polegająca na sadzeniu dębów w Alei Dębów, zwanej również Aleją Chwały. Wieczną pamiątką dla wyróżnionych są bowiem dęby, które nagrodzeni sadzą osobiście. Po ich podlaniu wodą, dęby otaczane są dla bezpieczeństwa metalową siatką, do której mocuje się tabliczki z imionami i nazwiskami laureatów Złotych Lotek, których od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przyznano już osiemdziesiąt. Drzewa są wyrazem uznania dla laureatów przez społeczność lotniczą.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspomnienia, którym towarzyszył poczęstunek pod postacią smacznych i urozmaiconych posiłków, ufundowanych przez Adama Biska, serwowanych przez pracowników restauracji Orlego Gniazda. Miło wspominano dawne czasy wspólnej czynnej działalności lotniczej na różnych lotniskach. Jednak wszystkim zebranym leży bardzo na sercu teraźniejszość i przyszłość lotnictwa w Polsce, co ma swoje odniesienie w corocznych, wielogodzinnych dyskusjach.

Wspominano ze wzruszeniem przyjaciół lotników, którzy nigdy już nie wezmą udziału w galach Loteczki, gdyż opuścili nas na zawsze. W ten sposób Loteczka w ciągu 26 lat istnienia zubożała o ponad 50 członków. Tylko między dwoma ostatnimi spotkaniami odleciało do Niebieskiej Loteczki sześciu pilotów, członków Klubu: Zenon Jewstrat, Kazimierz Szrajer, Ludwik Stieber, Jan Baran, dr Henryk Sienkiewicz i Tadeusz Krzystek. Wszystkich Ich będziemy mieć zawsze w swojej pamięci.

fot. Andrzej Winiarz

Magazyn Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego. Zapraszamy do lektury w zakładce "Kwartalnik".


Założyciele Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego tworzą zespół osób przekonanych o konieczności wzajemnego wsparcia zróżnicowanych przedsięwzięć, składających się na wspólny cel jakim jest realne przyśpieszenie rozwoju polskiego małego lotnictwa.

Do grona założycieli stowarzyszenia należą naukowcy i nauczyciele akademiccy, konstruktorzy i producenci motoszybowców, instruktorzy i dydaktycy szkolenia lotniczego, operatorzy lotniczych organizacji szkoleniowych i obsługowych przedsiębiorcy i producenci wyposażenia techno-dydaktycznego, silnikowych zespołów napędowych, producenci instalacji zasilania alternatywnego zespołów napędowych, organizatorzy i użytkownicy lądowisk.

Program działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego ma być czynnikiem wsparcia rozwojowego w sektorze lotnictwa lekkiego, tak w produkcji statków powietrznych, jak i lotniczej edukacji zawodowej.

 


aeroklub polski100Motoszybowce.pl oraz Aeroklub Polski podjęły współpracę polegającą na publikacji w kwartalniku informacji dotyczących działalności Aeroklubu.

Aspirujemy do tego żeby współpracować z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i dynamiczne działać na rzecz GA w ramach nowych przepisów unijnych.

 

 

Lotnisko macierzyste

biernatyAirport Biernat

62-023 Gądki
ul. Poznańska 3
info@airport-biernat.pl
tel. +48 609 121 626
rezerwacje +48 697 977 356

Znajdź na mapie »

© Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego KOCJANA