20130424 171902Aglomeracja montrealska jest ważnym ośrodkiem przemysłu lotniczego, a sam Montreal siedzibą wyspecjalizowanej agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych – Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO). Spotkania z cyklu „Aeromart” organizowane są od 15 lat na przemian w Tuluzie, Tianjin i Montrealu. 

„Aeromart Montreal 2013” to międzynarodowe targi firm sektora lotniczego, połączone z konferencjami tematycznymi odbywającymi się w Palais des Congres. Wzięło w nich udział ponad 550 firm i 1300 uczestników z 28 krajów.

W ramach Programu Promocji Polskiej Gospodarki w Kanadzie pod egidą Ministerstwa Gospodarki w ciągu trzech dni, od 23 do 25 kwietnia, promowano produkty i usługi rodzimych firm sektora lotniczego, osiągnięcia naszej gospodarki, innowacyjne technologie oraz możliwości inwestycyjne w Polsce. 

Na targi przybyły dwie misje gospodarcze, a oprócz osób zaproszonych przez Ministerstwo Gospodarki, prezentowała się także Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych wraz z dziesięcioma podmiotami z Polski Wschodniej, w tym polskiej Doliny Lotniczej, tj.: Ultratech Ltd. (Sędziszów Małopolski), Iwamet (Stalowa Wola), PPHU Royal Star (Dębica), Remog Polska Sp. z o.o. (Mielec), Waldrex (Mielec), Thoni Alutec (Stalowa Wola), Parasnake (Kielce), Polskie Zakłady Lotnicze (Mielec), Air Res Aviation (Jasionka), Agencja Rozwoju Przemysłu – oddział Euro Park Mielec Specjalna Strefa Ekonomiczna (Mielec). 

Ważnym punktem programu była konferencja zatytułowana „Polska Branża Lotnicza – potencjał i możliwości współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej”, której organizację Ministerstwo Gospodarki powierzyło Międzynarodowym Targom Poznańskim. Gości powitał Michał Korczak – wicekonsul reprezentujący Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Montrealu – prelekcją na temat współpracy gospodarczej i handlowej obu krajów, szczególnie w przemyśle lotniczym oraz o możliwościach inwestycji w Polsce, w tym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Po tym wystąpieniu głos zabrali przedstawiciele misji Ministerstwa Gospodarki. Profesor Romana Śliwa, przedstawicielka Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza oraz CZT AERONET Dolina Lotnicza, opowiedziała o Dolinie Lotniczej jako World Class Cluster i relacjach między nauką a technologią w działalności Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Doliny Lotniczej w Polsce. Następnie Karolina Bazan-Marcinczak, menedżer Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, opisała rozwój przemysłu lotniczego w Wielkopolsce na bazie firm należących do Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Kolejny prelegent, Piotr Hasny z Inkubatora Technologicznego Stalowa Wola, przedstawił rolę ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w transferze zdobyczy nauki do przemysłu. Polską myśl konstruktorską w zakresie nowatorskich rozwiązań konstrukcji lotniczych, lekkich statków powietrznych, na przykładzie szybowca Diana 2, motoszybowca J-6 Fregata i samolotu AF-129 i odrzutowego Flarisa Lar 1, przedstawił pomysłodawca naszego periodyku, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego, inż. Ryszard Kędzia. Dr Jakub Gazda, członek Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy, omówił potencjał polskich przedsiębiorstw w zakresie przygotowania do remontów i ewentualnej produkcji techniki lotniczej. Jako ostatni wystąpił Bartosz Głowacki – redaktor Magazynu Lotniczego „Skrzydlata Polska”, który zaprezentował trendy i perspektywy rozwoju polskiego przemysłu lotniczego. 

Program delegacji był bardzo napięty, jednak uczestnikom udało się, dzięki pięknej, choć chłodnej pogodzie, zwiedzić interesujący fragment miasta. Prezentujemy kilka zdjęć z tej wycieczki. 

Magazyn Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego. Zapraszamy do lektury w zakładce "Kwartalnik".


Założyciele Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego tworzą zespół osób przekonanych o konieczności wzajemnego wsparcia zróżnicowanych przedsięwzięć, składających się na wspólny cel jakim jest realne przyśpieszenie rozwoju polskiego małego lotnictwa.

Do grona założycieli stowarzyszenia należą naukowcy i nauczyciele akademiccy, konstruktorzy i producenci motoszybowców, instruktorzy i dydaktycy szkolenia lotniczego, operatorzy lotniczych organizacji szkoleniowych i obsługowych przedsiębiorcy i producenci wyposażenia techno-dydaktycznego, silnikowych zespołów napędowych, producenci instalacji zasilania alternatywnego zespołów napędowych, organizatorzy i użytkownicy lądowisk.

Program działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego ma być czynnikiem wsparcia rozwojowego w sektorze lotnictwa lekkiego, tak w produkcji statków powietrznych, jak i lotniczej edukacji zawodowej.

 


aeroklub polski100Motoszybowce.pl oraz Aeroklub Polski podjęły współpracę polegającą na publikacji w kwartalniku informacji dotyczących działalności Aeroklubu.

Aspirujemy do tego żeby współpracować z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i dynamiczne działać na rzecz GA w ramach nowych przepisów unijnych.

 

 

Lotnisko macierzyste

biernatyAirport Biernat

62-023 Gądki
ul. Poznańska 3
info@airport-biernat.pl
tel. +48 609 121 626
rezerwacje +48 697 977 356

Znajdź na mapie »

© Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego KOCJANA