ap logo z aplaDla AP możliwość prezentacji na łamach magazynu jest cenna. Jako organizacja społeczna, podejmująca wiele działań mających na celu tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju rywalizacji sportowej oraz rozwijania pasji lotniczej, chcemy docierać do możliwie największej liczby odbiorców w społeczności lotniczej. 

Mamy nadzieję, że dzięki naszym publikacjom przybliżymy Czytelnikom nie tylko działalność Aeroklubu Polskiego, lecz także sukcesy polskich lotników. Mogą Państwo liczyć na bieżące relacje z krajowych i zagranicznych zawodów lotniczych, prezentacje sylwetek najbardziej utytułowanych zawodników, a także zapowiedzi ciekawych wydarzeń.

W pierwszym artykule chcemy przybliżyć Państwu charakter i działalność naszej organizacji.

Aeroklub Polski jest związkiem sportów lotniczych będącym członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI). Stowarzyszenie zrzesza 62 aeroklubów regionalnych oraz ponad 7000 osób. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. 

Kadra narodowa w sportach lotniczych liczy ponad 243 reprezentantów w 11 dyscyplinach. 

Poza działalnością sportową Aeroklub Polski zarządza 32 lotniskami i aktywnie reprezentuje interesy lotnictwa ogólnego w Polsce, a zrzeszone aerokluby regionalne prowadzą szkolenia lotnicze oraz działalność związaną z obsługą statków powietrznych. 

Aeroklub Polski jako jedyny reprezentuje polski sport lotniczy w kraju i za granicą. Przygotowuje kadrę narodową i reprezentantów Polski w zawodach międzynarodowych, zatwierdza i ewidencjonuje lotnicze rekordy i wyczyny sportowe. Edukuje i wychowuje w zakresie wiedzy lotniczej: organizuje szkolenia i egzaminuje trenerów, szkoli sędziów sportowych, przyznaje licencje klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom, ustala regulaminy sportowe, powołuje sędziów i komisarzy sportowych. 

Prowadzi też działalność na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Szkoli i doskonali swoich członków na potrzeby lotnictwa wojskowego, transportu lotniczego i służb państwowych. 

W ramach działalności odpłatnej AP organizuje kursy teoretyczne i praktyczne dla wszystkich specjalności lotniczych, pilotażowych i technicznych uprawianych w Aeroklubie. 

Realizując swoje cele statutowe, stowarzyszenie dba o narodowe tradycje lotnicze, pielęgnuje polskość jako czynnik rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

www.aeroklubpolski.pl 

sport balonowy

 

Kalendarium

1919 – 30 października powstał Aeroklub Polski w Poznaniu

1920 – w lutym Aeroklub Polski w Poznaniu został członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI)

1920 – w czerwcu powstał Aeroklub Polski w Warszawie

1921 – 18 stycznia powstała ogólnopolska organizacja lotnicza pod nazwą Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej (ARP)

1957–1990 – stowarzyszenie funkcjonowało pod nazwą Aeroklub PRL

1990 – XIV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Aeroklubów Regionalnych Aeroklubu PRL dokonał zmiany nazwy organizacji z Aeroklubu PRL na Aeroklub Polski, nawiązując do historycznej nazwy powstałego w Poznaniu w 1919 roku pierwszego polskiego aeroklubu

 

Historia Aeroklubu Polskiego
– wybrane wydarzenia

Pierwsze próby powołania do życia organizacji skupiającej polskich lotników podjęto jeszcze w okresie zaborów – w 1911 roku Stanisław i Konstanty Lubomirscy usiłowali uzyskać u władz rosyjskich zgodę na powołanie Aeroklubu Królestwa Polskiego. Pierwszą formalnoprawną organizacją polskich lotników sportowych był Aeroklub Polski w Poznaniu, założony w 1919 roku. Pierwsze krajowe zawody samolotowe odbyły się już w 1922 roku, szybowcowe w 1923 roku, a modelarskie – w 1926 roku. 

Lata trzydzieste to pasmo wielkich osiągnięć i sukcesów polskich lotników sportowych, m.in.: 

dwukrotne zwycięstwo w międzynarodowych zawodach samolotów sportowo-turystycznych, tzw. Challenge’u (1932 – Żwirko i Wigura, 1934 – Bajan i Pokrzywka);

czterokrotne zwycięstwo w międzynarodowych zawodach balonowych o Nagrodę im. Jamesa Gordona-Bennetta (1933, 1934, 1935 – zdobywając puchar na własność – i w 1938 roku);

wykonanie w 1926 roku przez Bolesława Orlińskiego przelotu na trasie Warszawa–Tokio–Warszawa;

światowy rekord odległości lotu Stanisława Skarżyńskiego, ustanowiony przelotem nad południowym Atlantykiem (1933);

najwyższe odznaczenia FAI dla dwóch wybitnych pilotów: Stanisława Skarżyńskiego, który otrzymał jako pierwszy Medal Blériota (1936), i Tadeusza Góry, który także jako pierwszy zdobył Medal Lilienthala (1938).

Wielu pilotów wyszkolonych w aeroklubach zasiliło komunikację lotniczą i wojskowe szkoły lotnicze. W czasie II wojny światowej polscy piloci sportowi walczyli na wszystkich jej frontach, odnosząc wiele zwycięstw i ponosząc wiele ofiar.

Magazyn Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego. Zapraszamy do lektury w zakładce "Kwartalnik".


Założyciele Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego tworzą zespół osób przekonanych o konieczności wzajemnego wsparcia zróżnicowanych przedsięwzięć, składających się na wspólny cel jakim jest realne przyśpieszenie rozwoju polskiego małego lotnictwa.

Do grona założycieli stowarzyszenia należą naukowcy i nauczyciele akademiccy, konstruktorzy i producenci motoszybowców, instruktorzy i dydaktycy szkolenia lotniczego, operatorzy lotniczych organizacji szkoleniowych i obsługowych przedsiębiorcy i producenci wyposażenia techno-dydaktycznego, silnikowych zespołów napędowych, producenci instalacji zasilania alternatywnego zespołów napędowych, organizatorzy i użytkownicy lądowisk.

Program działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego ma być czynnikiem wsparcia rozwojowego w sektorze lotnictwa lekkiego, tak w produkcji statków powietrznych, jak i lotniczej edukacji zawodowej.

 


aeroklub polski100Motoszybowce.pl oraz Aeroklub Polski podjęły współpracę polegającą na publikacji w kwartalniku informacji dotyczących działalności Aeroklubu.

Aspirujemy do tego żeby współpracować z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i dynamiczne działać na rzecz GA w ramach nowych przepisów unijnych.

 

 

Lotnisko macierzyste

biernatyAirport Biernat

62-023 Gądki
ul. Poznańska 3
info@airport-biernat.pl
tel. +48 609 121 626
rezerwacje +48 697 977 356

Znajdź na mapie »

© Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego KOCJANA